Терминален блок за завртки SN

 • SN-150W

  SN-150W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SN-100W

  SN-100W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SN-75W

  SN-75W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SN-50W

  SN-50W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SN-40W

  SN-40W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SN-30W

  SN-30W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SN-15W

  SN-15W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SN-10W

  SN-10W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SND-15W

  SND-15W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук

 • SND-10W

  SND-10W

  Приклучниот блок на бариера од серијата SN е во согласност со меѓународниот стандард IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Предност

  Терминалот може да се инсталира на водичката шина од типот TH35 или G32, а исто така да биде и на плочата.

  Усвојува поврзување на плочата.

  Има изолационен дел, како што се табла, сепаратор за групирање и прегради.

  Има безбеден капак за прав

  сук